Kulörkarta

Standardkulörer

Här nedan finner du kulörkartor över de standardkulörer som finns för takbeläggningar samt takavvattning. En del plåtal/stål/aluminium alternativ har färre kulörer andra fler. Kontakta oss så hjälper vi dig hitta rätt för just ditt projekt.

Kulörkarta Plannja Standardkulörer på tak Plannja
Kulörkarta Plannja kulörer takavvattning